Rövid szó. Hosszú és rövid


Aminek hossza, vagyis hosszmértéke más testhez, vagy térhez viszonyítva, ezénél kisebb, vagy bizonyos célhoz képest nem elegendő hosszú.

Előzményeid

A sing rövidebb a rőfnél. A rőf rövidebb az ölnél. Az orosz mérföld rövidebb, mint a magyar.

  1. Mozaikszó – Wikipédia
  2. Nagy és közepes szőnyegek - IKEA

Rövid újju ruha, mely az egész kart be nem födi. Rövid száru topán.

Betűelemzés "RÖVID" szövegre

Rövid nyelü söprű, kapa, ásó. Rövid derék, mely az egész test hosszával nincs arányban. Rövid haj, szakál.

Főoldal Rénhírek Hosszú és rövid Miből tudjuk megállapítani, hogy hosszú-e egy magánhangzó? Hosszú-e a magyarban az [é] és az [á]? És ha igen, vajon az [e] és az [a] hosszú párjai-e? Tetten érjük két új magyar magánhangzó születését, és látni fogjuk a nyelvtan és a fizika összecsapását. Szigetvári Péter

Rövid kard, kés, pipaszár. Rövid végét fogni valaminek, am. Rövid pórázra fogni az ebeket. Rövidre fogni a gyeplőt.

pénzt keresni online a semmiből

Rövidet húzni; rövid szó valószinüleg a sorsolási szokásból eredt, midőn nyilakat, vesszőket húztak; V. Rövidre metélni, vagdalni valamit.

earamel kereskedés

Szélesb ért. Rövid termetű, alacsony, nem magas. A kellő mértéknél rövidebb legényt nem veszik be katonának. Rövid látás, am. Rövid az esze. Télen rövidek a napok, nyáron az éjszakák.

Navigációs menü

Az ember rövid ideig él. Rövid az élet. Rövid a torkosság, hosszú a betegség. Rövid beszéd, értekezés, mulatság, szindarab.

Terminológia[ szerkesztés ] A fenti terminológia mellett létezik olyan felosztás is, ahol a felső kategóriát rövid szó szóösszevonások blend alkotják, és ezek közé sorolják a mozaikszókat acronym és a szóalakvegyüléseket portmanteau. A magyar helyesírás szabályai a Magyar grammatika említett felosztását tükrözi. A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé, tébécé, tévé. A szóösszevonások[ szerkesztés ] Azok a mozaikszók tartoznak ide, amelyek rövid vagy rövidített szavakból, kisebb-nagyobb szórészletekből, esetleg részben kezdőbetűkből alakultak ki. Az egyéb mozaikszók[ szerkesztés ] Ebbe a csoportba olyan intézménynevek tartoznak, amelyek az egész kifejezés értelmét tömörítve adják vissza a főbb tagjaik jellemzően a telephely és a termék- vagy tevékenységnév rövid alkalmazásával, pl.

Rövid emlékezet. Továbbá, valamely hosszabban tartó, többet foglaló dolognak öszvevont tartalma. Valamely könyvnek rövid kivonatát adni. Ne beszélj sokat, légy rövid.

Némely régi iratokban: revid, rivid, rüvid.

Mihez képest?

Nyelvemlékek IV. Amit Adelung a kurz német szóról mond, hogy alapfogalma a vágás, metszés, ugyanaz ráillik a magyar rövid-re is, mert egyik eredeti értelménél fogva, mint Molnár A. Ez alapfogalomnál fogva gyöke röv rövid szó. Legközelebb áll hozzá a latin brevis, előtét nélkül revis.

hogyan lehet pénzt keresni a csirkéből

Képzője id, egy a minőséget jelentő is as, os, ös képzővel, mintha volna röv-is, pl. Egyébiránt vannak ezen osztályba tartozó mellékneveink d képzővel is, mint, kicsid, szelid, hosszúd, lassud, édesd stb. Vizsgált szövegnek összesen 1 karaktere van ami nem írható le angol ábécével átlagnál 0.