Opciók terminológiája


Algoritmikus kereskedés algorithmic, automated, black-box vagy robo trading : A megbízások időzítéséről és típusáról, a kontraktusok számáról számítógépes programok döntenek. Sok esetben a megbízásokat is programok kezdeményezik, minden emberi beavatkozás nélkül. Amerikai opciók terminológiája opció American option : Opciós kontraktus, amely a lejárat előtt bármikor lehívható. Arbitrázs arbitrage : Kockázatmentes haszonszerzés az alulértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali felvásárlása és továbbadása vagy a túlértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali eladása és visszavásárlása révén.

Az arbitrázs szoros kapcsolatot teremt egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a különböző áruféleségek árának alakulása között. Árfolyam alatti out-of-the-money, OTM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma kizárólag külső értéket képvisel.

Szótár bináris lehetőségek kereskedő

Árfolyam feletti in-the-money, ITM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma külső és belső értéket egyaránt képvisel. Árfolyamon lévő at-the-money, ATM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek küszöbára az aktuális határidős árral pontosan egyezik.

 • Szerző: Anna A.
 • Mi az opció és mire használható? - Opciós Tőzsdei Kereskedés

Átváltoztatható kötvény convertible bond : Kötvény, amely lehetőséget opciók terminológiája tulajdonosának arra, hogy azt, előre meghatározott időben, a kibocsátó hasonló névértékű részvényére váltsa.

Azonnali piac spot market : Piac, ahol a teljesítés az adás-vételi szerződés megkötésével egy időben történik. Bázis basis : Egy áruféleség fizikai és határidős piaci ára közötti különbség.

A bázis tükrözi a helyi kereslet-kínálati viszonyokat, valamint a szállítási és tárolási költségek nagyságát. Báziskockázat basis risk : A bázis váratlan csökkenésének vagy növekedésének kockázata a határidős piaci fedezeti pozíció nyitása és zárása közötti időszakban.

Opciók terminológiája A jegyzés trend visszaesésével kapcsolatos híreket, várakozásokat minősítő jelző a szakzsargonban. Bear spread: Opciós stratégia, magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opciót vétele és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opció eladása.

Belső érték intrinsic value : Call opciók esetében a határidős kontraktus jegyzésének és az opció küszöbárának különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0. Put opciók esetében az opció küszöbárának és a határidős kontraktus jegyzésének különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0.

opciók terminológiája lehetőségek a tőzsdei felülvizsgálatokon

Belső volatilitás implied volatility : A volatilitás, opciók terminológiája az opció aktuális prémiumából következtetni lehet minden egyéb tényező küszöbár, lejárat, határidős kontraktus jegyzése és kamatláb ismeretében.

Bikák bulls : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust.

Devizaopciós piac. A devizaopciók fő típusai

Black-modell: Fischer Black által ban publikált egyenlőség az opciók elméleti értékének meghatározására. Buborék opciók terminológiája lufi bubble : A határidős kontraktus jegyzésének szisztematikus eltérése az adott áruféleség fundamentális értékét tükröző egyensúlyi árától. Bullish: A jegyzés trend emelkedésével kapcsolatos hírekre, várakozásokra minősítő jelző a szakzsargonban. Bull spread: Opciós stratégia, alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opciót vétele és magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opció eladása.

Csereügylet swap : Megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre. Derivatíva derivatve : Piaci instrumentum, amelynek értékét egy másik, ún. Diszkont kamatláb discount rate : Különböző időpontban esedékes pénzek jelen- vagy jövőértékének kiszámításához használt kamatláb.

Eladási put opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő eladására jogosítja.

Eladási short pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés visszaeséséből profitál.

Milyen termékekre lehet opciózni?

Elszámolóház clearing house : Intézmény, amelynek feladata a klíringtagok kereskedési számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként szolgáló pénzügyi letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, a teljesítések szabályozása és a kereskedési adatok jelentése. Szolgáltatásait egyaránt nyújtja a tőzsdén belül és kívül OTC kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez. Európai típusú opció European option : Opciós kontraktus, amelyet csak lejáratkor lehet lehívni.

Az OTC kereskedésben gyakori. Opciók terminológiája ügylet hedge : 1 Stratégia, amelynek pontos indikátor bináris opciók egy piaci szereplő fizikai piaci pozíciójával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű határidős piaci pozíciót létesít, így csökkenti a szélsőséges áringadozások kedvezőtlen hatását.

Fedezetlen uncovered vagy naked opció: Call vagy put opció eladása úgy, hogy a kiírónak nincs a birtokában elegendő vagy semennyi a mögöttes termékből határidős kontraktusígy védtelen a határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben. Fenntartási költség carrying charge : Egy készletezett áruféleség tárolási, kezelési, biztosítási, finanszírozása stb. Financializálódás financialization : A pénzügyi és más piacok közötti kapcsolatok felerősödése a pénzügyi befektetők aktivitása nyomán.

Forward szerződés: Az üzleti életben elterjedt, jövőbeli teljesítésre szóló, a szerződő felek egyedi igényeire szabott megállapodás, amelyben nem feltétlenül rögzítik az árat. Fundamentális elemzés fundamental analysis : Az árak alakulásának közgazdasági elemzése, célja az árak előrejelzése. Görgetés rolling : A nyitott pozíció lejárat előtti lezárása és ezzel egyidejűleg — ugyanazon áruféleségre és mennyiségre szóló kontraktusokkal — távolabbi lejáratú pozíció nyitása.

Határidős kontraktus futures contract : Az árutőzsdéken szabadon adható és vehető szabványosított szállítási szerződés, amelyben valamely áruféleség opciók terminológiája, minőségi paramétereit, leszállításának idejét és helyét egyaránt rögzítik. A fejlett opciók terminológiája árupiacok esetében a határidős kontraktusok áruféleségek fizikai adásvételében játszott szerepe marginális.

opciók terminológiája mi az opciós mennyiség

Időérték time value : Az opció külső értékével egyező opciók terminológiája, nagysága a prémium és belső érték különbözete. Fontos 100 bejegyzés bináris opciókban, hogy a határidős piacokon mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek. Intézményi befektetők institutional investors vagy funds : Számottevő tőke felett rendelkeznek, erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek szoros és közvetlen összefüggésében, határidős piaci aktivitásukat ez határozza meg.

Inverz piac backwardation vagy inverse market vagy negative carry : Olyan piaci helyzet, amikor opciók terminológiája határidős kontraktus későbbi lejáratra szóló jegyzése alacsonyabb a közelebbi lejáratra szóló jegyzésénél vagy az adott áruféleség azonnali teljesítésre szóló áránál. Keresztfedezeti ügylet cross hedge : Egy adott termékre egy másik termék határidős piacán kötött fedezeti ügyletet.

Kiíró option writer : Piaci szereplő, aki egy határidős kontraktus call put opció küszöbárán történő megvételének eladásának jogát eladja. Kincstárjegy treasury bill : Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél rövidebb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír.

Megkülönböztetünk kamatozó kincstárjegyet lejáratkor névérték és kamat kifizetése és diszkontkincstárjegyet lejáratkor névérték alatti vételár és kamat kifizetése. A kincstárjegy a legbiztonságosabbnak tekintett, likvid befektetési forma.

 • A devizaopciók fő típusai Devizaopciós piac.
 • Devizaopciós piac. A devizaopciók fő típusai

Kötvény bond : Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra kötelezi magát, hogy egy adott pénzösszeg előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá magát a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Különbözeti ügylet spread : Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és hasonló kontraktusok egyidejű eladása.

Megkülönböztetünk 1 határidők közötti különbözeti ügyletet interdelivery spread ; 2 termékek közötti különbözeti ügylet intercommodity spread ; 3 piacok közötti opciók terminológiája ügylet intermarket spread ; 4 feldolgozói különbözeti ügyletet crush spread Külső érték extrinsic value : Az opció prémiumának és belső értékének különbözete. Küszöbár strike price : Az opciós kontraktusban rögzített ár, amelyen a call put opció vevője az adott határidős kontraktust megveheti eladhatja.

Lehívás exersice : Amikor az opció vevője él szerzett jogával és a határidős piacon a küszöbárnak megfelelő vételi vagy eladási pozícióba kerül. Lejárat expiration : 1 Egy határidős kontraktus utolsó kereskedési napja, 2 az időpont, amikor az opció vevőjének lehívási joga elévül. Likviditás liquidity : A határidős és opciós piacokon a gyors, gyakorlatilag azonnali belépés, illetve kivonulás lehetősége. Long: A szakzsargonban a határidős pozíció opciók terminológiája oldalát vagy a fizikai áruféleséggel rendelkező, azt eladni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző.

Makroisták macroists : Intézményi befektetők. Medvék bears : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének esésére spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust. Minimális lépésköz tick : Valamely határidős vagy opciós kontraktus jegyzésének lehetséges legkisebb negatív vagy pozitív irányú elmozdulása. Nagyfrekvenciájú kereskedés high-frequency trading : Számítógépes programok rendkívül gyors kereskedése az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az az internetes beruházási projektek áttekintése. Napi maximális árelmozdulás limit : Az előző napi elszámolóárhoz igazított ársáv, amelyből a kontraktus jegyzése annak feloldásáig nem törhet ki.

Napon belül kereskedők day traders vagy intra-day traders : Spekulánsok,akik megnyitott pozícióikat legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják. Naptári különbözeti ügylet calendar spread : Opciós stratégia, különböző lejáratú call put opciók egyidejű adásvétele.

Mi az opció és mire használható?

Nyitott kötésállomány open interest : Egy kontraktusra annak elindítása óta megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott nem nettósított összege a tőzsdenap végén.

Opciós utalvány warrant : Részvénytársaság által kiírt részvényvásárlási opció, amelynek lehívásakor a vállalatnak új részvényeket kell kibocsátania. Az opciós utalvány is lehet amerikai vagy európai típusú.

opciók terminológiája a legmegbízhatóbb bináris opciós stratégia

OTC over the counter piac: Tőzsdén kívüli, kevésbé szabályozott, többnyire bankközi kereskedés. Pillangó butterfly : Opciós stratégia, a bull spread és a bear spread kombinációja.

Prémium premium : Az opciós kontraktus díja. Puha áruféleségek soft commodities vagy softs : Tipikusan a kakaó, a kávé és a cukor. Részvény stock : Részvénytársaság által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő, a társaságban tulajdonosi jogok pl. Különböző fajtái vannak: az értéktőzsdéken általában ún. Részvényindex stock index : Értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama. Ha értéke meghaladja az átlagot, akkor a sertéshizlalás nyereséges. Short: A szakzsargonban a határidős pozíció eladási oldalát vagy a fizikai áruféleséggel nem rendelkező, azt megvásárolni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető opciók terminológiája.

Skalpolók scalpers vagy locals : Spekulánsok, a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, aki megnyitott pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják. A legkisebb árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat generálnak. Specifikáció specification : Egy határidős vagy opciós kontraktus standardizát jellemzőinek összessége. Statisztikai volatilitás historical volatility : A határidős piaci áringadozás statisztikai módszerrel gyakoroljon egy lehetőséget százalékos értéke, amelyet legkevesebb napos időszak elszámolóárainak normális eloszlása alapján számítanak ki az adott opciók terminológiája.

Straddle: Opciós stratégia, ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú, egyforma küszöbárú és lejáratú call és put opciók vétele. Strangle: Opciós stratégia, a straddle ellenpárja.

 1. Всю жизнь ему приходилось командовать машинами.
 2. Szótár kereskedő bináris opciók és Forex: szleng és terminológia
 3. Элвин был готов к этому и даже испытал удовлетворение от того, что обнаружил пределы всемогущества своего спутника.
 4. Milyen termékekre lehet opciózni? - Opciós Tőzsdei Kereskedés
 5. То обстоятельство, что именно данная машина была ему незнакома, не казалось особенно важным - тем более, что он повидал от силы несколько процентов роботов, обеспечивавших в Диаспаре все обыденные потребности.
 6. Kétéves opció
 7. Lehet-e pénzt keresni az opciócsere-felülvizsgálatokon?
 8. Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/ | Digitális Tankönyvtár

Swaption: Csereügyletre kiírt opció. Szintetikus határidős kontraktus synthetic futures : Azonos küszöbárú call és put opciók kombinációja. A szintetikus határidős kontraktus ára egyezik a valós határidős kontraktus árával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége.

opciók terminológiája bitcoin kereskedői platform

Szintetikus opciós kontraktus opciók terminológiája option : Opciós és határidős kontraktusok kombinációja. A szintetikus opció prémiuma egyezik a valós opció prémiumával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége.

Technikai elemzés technical analysis : A jegyzések mozgását leképező speciális grafikonok alaktani vizsgálata. Tőzsdei indexkövető alap exchange traded fund, ETF : Értéktőzsdén jegyzett nyíltvégű befektetési alap, amelynek árfolyama egy részvény- vagy kötvényindex, illetve valamilyen nyersanyag vagy nyersanyag-árindex árfolyamát követi.

opciók terminológiája opciók megtanulják

Tőkeáttétel leverage : A határidős és opciós pozíciók nyitásához és fenntartásához szükséges pénzügyi garancia csak töredéke a birtokolt kontraktusok értékének, így kis tőkével nagy értéket lehet megmozgatni. Trend-spekulánsok position traders : Határozott véleményük van az árváltozások várható irányáról, megnyitott pozícióikat néhány napig vagy akár hetekig is fenntartják. Vételi call opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő megvételére jogosítja.

Vételi long pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés emelkedéséből profitál. Volumen volume opciók terminológiája Egy adott időszak során kötött ügyletek száma, kontraktusokban kifejezve.