Opciók kézbesítése


A szállítási feltételek 1. Ezeket a szolgáltatásokat a FedEx időről időre módosíthatja. Az Ügyfelek kérésükre tájékoztathatók a FedEx által kiszolgált területekről. Jelen Feltételek nem alkalmazandók az Egyesült Királyságon, valamint az Indián belüli kézbesített Küldeményekre, amelyekre eltérő szállítási feltételek alkalmazandók.

Az Egyesült Királyságon belüli belföldi Küldemények szállítására alkalmazandó szállítási feltételek a www. Az EMEA-n kívül, valamint az EMEA vagy más nemzetközi desztinációra kézbesítendő Küldemények vonatkozásában a Küldeményt átvevő FedEx-leányvállalatnak, fióktelepnek vagy független vállalkozónak helyi tarifái és szerződési feltételei alkalmazandók. Azon küldemények esetében, melyeket a FedEx Global Return által küldtek vissza, azon ország szerződési feltételei alkalmazandók, amely országból a opciók kézbesítése visszaküldték.

A jogszabályok és szerződéses feltételek azonban országonként eltérőek lehetnek. Bővebb információ a fedex. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Megállapodásban résztvevő — kifejezett megállapodás alapján vagy más alapon — országban, országba vagy országból részben vagy egészben közúton fuvarozott Küldeményekre ezen egyezmény módosított feltételei és rendelkezési vonatkoznak.

Egy ország meghatározott helységei között szállított Küldemények az adott ország eltérést nem engedő jogszabályai hatálya alá tartoznak. A FedEx fenntartja magának jelen Feltételek egyoldalú, értesítés nélküli módosításának, kijavításának, változtatásának vagy kiegészítésének jogát. Jelen Feltételek kiegészítik és részletezik a Légi Fuvarlevél hátoldalán lévő általános szerződési feltételeket.

Általános beállítások

Amennyiben ellentmondás található a jelen Feltételek, és bármely Opciók kézbesítése Légi Fuvarlevél, okmány, szállítási árujegy vagy más szállítási dokumentum feltételei között, a jelen Feltételek rendelkezései az irányadóak addig a terjedelemig, ameddig nem ütköznek a Varsói Egyezmény vagy a Montreali Egyezmény, az azokat később módosító Jegyzőkönyvek, vagy más alkalmazandó egyezmények vagy bármilyen alkalmazandó díjszabás nemzetközi szállítmányozási felelősséghez kapcsolódó, eltérést nem engedő szabályaival, illetőleg addig a mértékig, ameddig nem ütköznek az adott államnak az országon belüli helyiségei között szállított Küldeményekre vonatkozó, a szállítási felelősségre vonatkozó eltérést nem engedő szabályaival.

A Feladó megerősíti, hogy a jelen Feltételek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan nem hivatkozik más feltételekre, szavatosságokra, körülményekre vagy ismertetésekre, és nem is igényel ilyeneket.

Eljuttatni pontosan úgy, ahogy Ön szeretné, az egy másik. Ezért kínáljuk opciók széles választékát a speciális körülményekhez és küldeményekhez. Szolgáltatás Veszélyes áruk Itt minden a biztonságos és megbízható szolgáltatásról szól.

A Feladót kötelezi a munkavállalója, alkalmazottja és megbízottja aláírása a Légi Fuvarlevélen. A szállítási szerződés azzal a FedEx-leányvállalattal, kirendeltséggel, vagy olyan független szerződő felével köttetik, amely átveszi a Küldeményt a Feladótól.

Szállítási feltételek

A munkanapok és munkaszüneti napok rendeltetési ország vagy régió szerint változhatnak. Az ügyfeleknek fel kell venniük a kapcsolatot a FedEx-szel az olyan vállalt kézbesítési határidőkkel kapcsolatban, melyek érintettek lehetnek. DÍJAK A FedEx alkalmazottai és megbízottjai által közölt díjak és szolgáltatási opciók kézbesítése a Feladó által közölt információkon alapulnak, de a végső díjak és szolgáltatás az aktuálisan felajánlott Küldemény, és jelen Feltételek alkalmazása alapján változhatnak.

A FedEx nem felelős, és kiigazítást, visszatérítést, jóváírást nem fog nyújtani, a Küldemény felajánlását megelőzően tett díj vagy szolgáltatási ajánlat, és más, az ügyfélnek kiszámlázott összegek és más Díjak számszerű eltéréséért.

A FedEx a vámterhek és az adók vonatkozásában kizárólag becsléseket közöl a www. Az alkalmazott díjaknak a szállítási szerződés megkötésének időpontjában alkalmazandó és hatályban lévő díjaknak kell lenniük.

Az illetékekről és adókról szóló számlák a kézhezvételkor fizetendők. A Díjak Címzettnek történő kiszámlázásához a Címzettnek érvényes FedEx számlaszámmal kell rendelkeznie, mely számot be kell írni a nemzetközi Légi Fuvarlevél megfelelő részébe.

Amennyiben a Címzett visszautasítja a fizetést, a Díjakat automatikusan a Feladó részére számlázzák ki.

A harmadik személy érvényes FedEx számlaszámát a nemzetközi Légi Fuvarlevél megfelelő részében fel kell tüntetni. Amennyiben nem így tüntetik fel, vagy a harmadik személy nem fizet, a Szállítási Díjakat automatikusan a Feladónak, míg a vámokat és illetékeket, amennyiben ilyenek felmerülnek, a Címzettnek számlázzák ki. A FedEx Számlaszám nem ruházható át.

3 Hónap Alatt Sikeres Opciós Trader?

Visszaélés, beleértve a különböző tulajdonú Küldemény jogosítatlan egyesítését, az összes kedvezmény elvesztését és a szolgáltatás megtagadását eredményezhetik. Azon ügyfelek, akik részére FedEx Számlaszámot bocsátottak ki, a számla összes Költségéért felelnek, beleértve opciók kézbesítése jogtalan használatból eredő Költségeket is.

Házhoz szállítjuk a kényelmet. Kézbesítési kísérlet előtt Nem mindig lehet megoldani, hogy otthon legyünk a csomagunk érkezésekor. Ezért működünk együtt helyi vállalkozásokkal, hogy az Önnek megfelelő időpontban vehesse át csomagjait egy biztonságos helyen. További tudnivalók a UPS My Choice szolgáltatásról Akár Ön is megkérheti kedvenc kiskereskedőit, hogy vegyék fel a UPS Access Point helyszíneket a kiszállítási opcióik közé, amennyiben még nem kínálnak ilyen lehetőséget.

A számlabirtokos felelőssége a Számlaszám megőrzése. A FedEx Számlaszámot csak azon személyekkel lehet ismertetni, amelyek jogosultak opciós példa a gyakorlatban számlára szállítani. A FedEx-től nem követelhető az illetékek és az adók előzetes megfizetése, és nem követelheti a Feladótól, Címzettől vagy a felelős harmadik személytől, hogy előzetesen fizessen a FedEx részére, mielőtt a FedEx bármilyen illeték- vagy adófizetési kötelezettség teljesítésére fennálló kötelezettségét kiegyenlítené.

Ezek a lehetőségek kizárólag meghatározott helyek esetében állnak rendelkezésre. A helyekre vonatkozó további opciók kézbesítése kérésre elérhetőek. A vételi középárfolyam az az átlagos ár, melyet a vevők kínálnak valuta vásárlásáért az eladóknak az adott időszakban. Ezek a valutaátváltási árfolyamok megtekinthetőek a www. Az EURÓ-hoz kapcsolódó valuták között nincs átváltási díj.

Az olyan, USA dollártól különböző valutában megadott díjak, melyek nem teljesen konvertibilisek, átváltjuk USA dollárra, és kiszámlázzuk a Fizető számlájára, kizárólag a saját döntésünk szerint vagy szabadpiaci árfolyamon, vagy azon a hivatalos árfolyamon, melyen a FedEx USA dollárt vásárolhat a vonatkozó valután.

A nem hiperinflációs valutákra történő átváltásoknál a feladás dátumára vonatkozó árfolyamot használjuk. Mindamellett fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az olyan országokban, ahol a valuta gyorsan változik, a feladás dátumával szemben a számlázási dátum szerinti opciók kézbesítése árfolyamot használjuk.

A www. Ezzel kapcsolatos felvilágosításért vegye fel a kapcsolatot a származási országban lévő helyi irodánkkal! Amennyiben a megjelölt szolgáltatás, illetve a súly helytelen, úgy a FedEx jogosult megfelelő módon kijavítani a nemzetközi Légi Fuvarlevelet, és megfelelő változtatásokat tenni a számlán, és jogosult különleges kezelési költséget felszámolni, amiért véghez kellett vinnie az ilyen kijavításokat és változtatásokat.

A dimenzionális súly úgy számolandó, hogy a Csomag centiméterben mért hosszának, szélességének és magasságának szorzatát el kell osztani rel vagy azzal a számmal, amelyet a FedEx a www.

Szolgáltatási opciók

Ha az eredmény meghaladja a tényleges súlyt, úgy további Elektronikus opciók felszámítására kerülhet sor a dimenzionális súly alapján. Az ilyen opciók kézbesítése Díjak mértéke kérésre hozzáférhető, és a FedEx értesítés nélkül módosíthatja azokat.

A tény, hogy a FedEx átvesz egy Küldeményt, nem jelenti azt, hogy az ilyen Küldemény megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak, vagy jelen Feltételeknek.

Részletek kérésre hozzáférhetőek. A kilót meghaladó Küldemények esetén előzetes egyeztetésre van szükség a FedEx-szel. Ezeket a FedEx visszautasíthatja, illetőleg amennyiben a FedEx a Nagyméretű Csomagot átveszi, úgy azt egyoldalú döntése alapján FedEx International Priority Freight-ként vagy FedEx International Economy Freight-ként kezelheti és a minimális, 68 kg-os felszámítható súly alkalmazandó a tényleges súlyra tekintet nélkül.

Bizonyos országokban az 1.

A FedEx az ilyen Küldeményekkel kapcsolatban minden felelősséget hirdetési többletjövedelem, akárhogyan is történt az átvétel beleértve opciók kézbesítése vagy figyelmeztetés melletti átvételt. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy ezen korlátozásokra hivatkozva, vagy bármely más biztonsági okból kifolyólag visszautasítson bizonyos Csomagokat.

A FedEx jogosult adminisztrációs díjat felszámolni a visszautasított csomagokra és, ahol alkalmazható, opciók kézbesítése Feladóhoz visszajuttatott tételek költségeire. További információ kérésre elérhető. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa a veszélyes árucikkeket azon helyszínén, ahol az alkalmazandó jog alapján nem veheti át őket.

A Feladó kizárólagosan felelős azon károkért, amelyet azzal okoz, hogy nem tartja be az alkalmazandó IATA, opciók kézbesítése más szabályokat. A Feladó biztosítja a veszélyes árucikkek teljesen hatékony csomagolását és teljes mértékben felel is érte, betartva az osztályozásra, a csomagolásra, a megjelölésre, feliratozásra és dokumentálásra vonatkozó követelményeket, valamint az alkalmazandó jogszabályokat, szabályozásokat és előírásokat.

A Feladó továbbá felelős annak biztosításáért, hogy a Címzett betartsa az alkalmazandó jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat. Lásd még a A részletekért kérjük, keresse fel a fedex. Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Feladó bírság vagy egyéb büntetés alanya lehet. A Veszélyes Áru Szabályzat minden Feladótól megköveteli a munkakör-specifikus, veszélyes árukkal kapcsolatos képzést mielőtt veszélyes árut tartalmazó Küldeményt ad át a FedEx vagy más légi fuvarozó részére.

Amikor magánszemély ad át veszélyes árut tartalmazó Küldeményt, úgy a Küldeményt megfelelően osztályozni, csomagolni, jelölni és feliratozni kell, továbbá azt megfelelően veszélyes áruként kell azonosítani, valamint mellékelni kell a helyes veszélyes áru dokumentációt. Ez a követelmény azt eredményezheti, hogy a Küldeményt csak azon a következő teherautón vagy repülőn lehet szállítani, ahol a megfelelő elkülönítés fenntartható.

Ez a rész a Szkennerbeállítások alatti Általános beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be. Az alapértelmezett beállítások félkövér betűkkel vannak kiemelve. Megnevezés váltása Az alapbeállítás 1. Kézbesítő szerver célállomás lista frissítése A fogadók kézbesítő szerverről történő frissítéséhez nyomja meg a [Kézbesítő szerver célállomás lista frissítése] gombot.

A fentieken túlmenően a Feladó köteles minden Csomagot a csomagolásra, jelölésre és címkézésre vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően előkészíteni és becsomagolni.

A Légi Fuvarlevél helyes kitöltése a Feladó felelőssége. Minden Küldeményen olvashatóan és ellenálló módon fel kell tüntetni a Címzett, valamint a Feladó nevét vagy elnevezését, a közterületi címet és az irányítószámot.

Nemzetközi Küldemények esetén a Feladó címében fel kell tüntetni az országot, amelyben a Küldeményt FedEx részére átadták.

A FedEx nem vállal felelősséget a hőmérséklet- vagy légnyomásváltozásból eredő károkért. A FedEx nem biztosít hőmérséklet-kontrollált szállítást. A Feladó vagy a FedEx ellentétes szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata ellenére sem kötelezhető a FedEx semmilyen körülmények között arra, hogy szárazjeget adjon a Küldeményekhez, vagy arra, hogy visszafagyasztásra irányuló szolgáltatást biztosítson.

A FedEx nem javasolja, hogy nedves opciók kézbesítése fagyasztott vizet alkalmazzanak hűtőfolyadékként. Amennyiben a Csomagot a Feladó visszautasítja, vagy annak visszajuttatása Szivárgás miatt nem lehetséges, a Feladó felelős a FedEx minden, tisztítással, illetőleg a Csomag eltávolításával kapcsolatban felmerült költségének, díjának, kiadásának megtérítéséért, és megtéríti azokat, vagy másként mentesíti a FedEx-et a felelősség alól.

A FedEx felelősség nélkül fenntartja a jogot, hogy a Szivárgás jeleit mutató Csomagok átvételét megtagadja, illetőleg azokat eltávolítsa.

opciók kézbesítése

A FedEx vállalhat ilyen átvilágítást, és a Feladó és a Címzett ezennel lemond minden, az átvilágítás eredményezte bináris opciók a tranzakció korai lezárásával vagy késedelem miatti lehetséges igényről így különösen a Pénzvisszafizetési Garanciáról. Amennyiben a FedEx többletszolgáltatásként vámkezelést végez, a Vámhatóság megkeresésére a FedEx minden, a Küldő által a FedEx részére szolgáltatott adatot átad a Vámhatóság részére lásd továbbá a Az olyan országba történő fuvarozásért, és az onnan történő visszaszállításért fizetendő Díjakért a Feladó a felelős, ahova a Küldemény beléptetését nem engedélyezték.

opciók kézbesítése

A FedEx minden esetben fenntartja a jogot, hogy a Küldeményt vámkezeltesse, ha a vámügyintéző nem azonosítható vagy nem végezi el a vámkezelést, illetve amennyiben nincs megadva megfelelő és teljes körű információ a vámügyintézőről így különösen név, cím, telefonszám és irányítószám.

Azon Küldemények esetében, melyek a FedEx Global Returns szolgáltatás keretében opciók kézbesítése továbbításra harmadik országokba, biztosítani kell az első feladás szerinti ország export előírásainak való megfelelőséget is. Amennyiben a Küldeményt a Vámhatóság vagy más szerv hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt visszatartja, a FedEx-nek először megkísérelheti értesíteni a Címzettet.

Amennyiben a helyi jogszabályok megkövetelik, hogy a Címzett nyújtsa be a helyes vagy hiányzó opciók kézbesítése, és a Címzett ezt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül nem teszi meg, a Opciók kézbesítése kézbesíthetetlennek lásd a Amennyiben a Címzett elmulasztja benyújtani a kért információt vagy dokumentációt, és a helyi jogszabály megengedi, hogy a Feladó szolgáltassa ezeket, a FedEx megkísérelheti értesíteni a Feladót.

Amennyiben a Feladó is elmulasztja szolgáltatni a kért információt vagy dokumentációt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül, a Küldemény kézbesíthetetlennek lesz tekintendő. A FedEx nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akár megkísérli két számla kereskedése a Címzettet vagy a Feladót, akár nem.

A FedEx jogosult az ilyen helyesbítő vagy teljes információ beszerzéséért adminisztratív díjat felszámolni. Minden Küldemény esetében a FedEx a vámvizsgálat befejezte előtt felveheti a kapcsolatot a Fizetővel, hogy jóváhagyassa a opciók kézbesítése összeg visszatérítésével kapcsolatos teendőket.

opciók kézbesítése

A FedEx kizárólag saját tetszése szerint a vámvizsgálat és a kézbesítés befejezésének feltételéül szabhatja opciók kézbesítése visszatérítési teendők jóváhagyását, nem kizárólagosan beleértve azokat az eseteket is, amikor a kézbesítés olyan Címzett részére történik, mely a FedEx szerint nem hitelképes, és bevallottan magas értékű Küldemények esetén.

Amennyiben a Feladó visszautasítja, hogy kielégítő valós kereset az interneten befektetési link nélkül tegyen a FedEx részére történő visszatérítéshez, a Küldeményt visszaküldjük a Feladóhoz vagy egy általános raktárban vagy átmeneti megőrzési vámraktárban helyezzük el, vagy kézbesíthetetlennek tekintjük lásd a A Feladó felelős az eredeti Díjak és a visszajuttatási Díjak megfizetéséért.

Amennyiben a FedEx illetékként és adóként megelőlegez bármilyen összeget az eredeti rendeltetési helyen vagy a visszaszállítás során, a Feladó a felelős az ilyen nagy hatótávolságú opciókat vásárolt is, és minden díjért és pótdíjért, mely az illetékek és adók FedEx általi megelőlegezésével kapcsolatos. Ezek a késedelmek, és minden más, a jelen Feltételeknek való meg nem felelés miatt nem vállalt felelősségek nem Szolgáltatási Hibák és nem vonatkozik rájuk a Pénzvisszatérítési Garancia lásd a A Feladó tekintse meg a feladás időpontjában érvényes árjegyzéket vagy hívja fel a FedEx-et a pótdíjjal opciók kézbesítése magyarázatért.

Annak ellenére, hogy a FedEx fenntartja magának a jogot arra, hogy a vissza nem térített Díjak fedezése érdekében elárverezze az árucikkeket, vagy azoktól más módon megváljon, az ilyen Díjakért a Feladó marad felelős.

Az út megszakítása nem lehetséges a Küldemény átvételekor kötött megállapodás alapján. A FedEx-nek joga van, hogy az egyes Küldeményeket saját belátása szerint egyesítse, valamint harmadik fél birtokában lévő gépjármű, légi szállítmányozó, illetve charter vagy interline alapon történő szállításra továbbítsa. A FedEx nem vállal olyan kötelezettséget, hogy Küldeményt harmadik országba átirányítson, vagy speciálisan meghatározott légi vagy más járművel, vagy bármilyen egyénileg meghatározott útvonalon szállítsa azt, vagy bármilyen menetrend szerint bármely pontnál csatlakozást szervezzen.

A FedEx értesítés nélkül helyettesítheti a szállítmányozót, a légi vagy más járművet, eltérhet az útvonaltól vagy útvonalaktól, vagy gépjárművön szállíttathatja a Küldeményt. A Feladó beleegyezik a FedEx azon jogába, hogy bármikor eltéríthet bármely Küldeményt más szállítmányozók használatát is beleértve a kézbesítés megkönnyítésének érdekében. A Kézbesítési címnek mindig tartalmaznia kell a Címzett teljes címét, valamint a telefon- vagy faxszámát. A Feladó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy bizonyos célországokban a kézbesítés harmadik félnek vagy postafiókra vagy a Címzett számára elérhető valamilyen más helyre történik.

Postafiókos címek egyes nemzetközi helyszínek esetében használhatók, de a Opciók kézbesítése Fuvarlevélen érvényes telefon- telefax- vagy telexszámot kell feltüntetni.

opciók kézbesítése

Megjegyzés: Küldemények rendelkezésre tarthatóak átvétel vagy Feladónak történő visszajuttatás céljából. A Kézbesítési Aláírási Opciók nem érhetőek el minden küldemény esetében, azok földrajzi helytől függnek, vagy más egyéb korlátozások hatálya alá esnek, és azokat a FedEx előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

A kézbesítési opciók elérhetőségeivel és feltételeivel kapcsolatos további felvilágosítást a www. A Küldő által kiválasztott Kézbesítési Aláírási Opció elsőbbséget élvez bármilyen, opciók kézbesítése Címzettől kapott instrukcióval szemben.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a Küldő és a Címzett figyelmét a jelen Szállítási Feltételek A Kézbesítési Aláírási Opcióval kapcsolatban további pótdíjak merülhetnek fel. Amennyiben egy Kézbesítési Aláírási Opció sem lett kiválasztva, a FedEx az általános kézbesítési módot alkalmazza. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Címzett kérésére a FedEx átmenetileg visszatartja a Küldeményt — pl. A B2C Küldemények esetén elérhető kézbesítési lehetőségekre idő- földrajzi és egyéb korlátok vonatkoznak, és azokat a FedEx időről időre előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

A kézbesítési lehetőségek rendelkezésre állásával és feltételeivel kapcsolatban a www.