Görögök az oktatási programban, Új Pedagógiai Szemle február - EPA - gajdospinceszet.hu


Országháttér Ahhoz, hogy az elmúlt időkben Görögországban lezajlott iskolapolitikai változásokat megértsük, röviden át kell tekinteni az utáni politikai, gazdasági, demográfiai és társadalmi eseményeket.

Az es évek közepén polgárháború folyt az országban, amelyet alkotmányos monarchia követett, majd és között katonai diktatúra uralta az országot. Ezt követőn lett Görögország írott alkotmánnyal rendelkező elnöki típusú, parlamentáris demokrácia.

  • Opció platform
  • Állítson be aligátort egy bináris opciós tranzakcióhoz
  • Mit jelent az opciós gyakorlat
  • Barna Ildikó-Himesi Zsuzsa
  • Я уверен, что Пришельцы удалились много веков назад: Ванамонд, возраст которого не уступает возрасту Диаспара, ничего о них не знает.

E történelmi kontextust figyelembe véve érthető, hogy az oktatási intézmények irányítása során óvatosan kell bánni a "hatóság", "ellenőrzés", "felügyelet" és "vezetés" típusú kifejezésekkel. Gazdasági szempontból Görögország az elsődleges forrásoktól mezőgazdaság, halászat, bányászat erősen függő államból változatos foglalkoztatási szerkezetű országgá nőtte ki magát, amely a turizmusra, a kereskedelemre és a gyáriparra is nagy hangsúlyt fektet.

Ennek az oktatásra gyakorolt hatása abban mutatkozott meg, hogy a prosperitás következtében a Görögök az oktatási programban és a diákok egyre nagyobb elvárásokat fogalmaztak meg az iskolákkal szemben. A felső középfokú oktatásban megnőtt a tanulók aránya, a harmadfokú- és a felsőoktatás intézményei megerősödtek, elterjedtek továbbá a teljes- és részidős magániskolák lásd pl.

Görögök az oktatási programban

A középfokú és felső iskolákban megnőtt a szakoktatás igénye is. Demográfiai szempontból az utóbbi ötven évet folyamatos bővülés, a vidék elnéptelenedése, urbanizáció, és időszakos migráció jellemezte: visszatérő kivándorlók és környező országokból származó bevándorlók érkeztek az országba.

A városok méret és lakósűrűség tekintetében egyaránt sokat fejlődtek, ennek következtében az iskolák is túlzsúfolttá váltak.

Az oktatáspolitikusokat jelentős problémák elé állította a városok iskolahiánya, illetőleg a vidéki és a szigeteken lévő iskolákba beiratkozó tanulók számának csökkenése.

Görögök az oktatási programban

A görög állam es Görögök az oktatási programban követően igen erősen központosított, szigorúan szabályozott iskolai rendszer jött létre. A rendelkezések meghatározzák az iskolák felépítését, a nemzeti alaptantervet, az iskolák finanszírozását, valamint a dolgozók rekrutációjának minden részletét. Az elmúlt évtizedekben a kormány igyekezett minden tekintetben decentralizálni, deregulálni és bürokráciamentesebbé tenni a közigazgatás egészét, és ezen belül az oktatási rendszert is.

Kihívások az iskolairányítás számára Görögországban háromszintű az iskolarendszer: alapfokú oktatás év között kötelezőalsó középfokú oktatás év között kötelezővalamint felső középfokú oktatás év között szabadon választott.

Ez utóbbi óta két iskolatípusra oszlik: általános középiskola eniaio lykeioilletve műszaki és szakközépiskola technika epaggelmatika ekpaideftiriai.

A felső középfokú oktatás két utóbbi típusa a Nemzeti Oktatási és Vallásügyi Minisztérium alá tartozik. Az alapfokú és alsó középfokú oktatás kilenc évfolyamát ban tették kötelezővé.

Új Pedagógiai Szemle február - EPA - gajdospinceszet.hu

A központi kormány minden iskola számára meghatározza a nemzeti alaptanterv tartalmát, megfogalmazza az ajánlott tanítási módszereket, kiadja a tankönyveket, kiutalja a támogatást, szabályozza a vizsgák rendjét és a különböző oktatási Görögök az oktatási programban részvételét az iskoláztatásban, felelősséget vállal továbbá az iskolák megszervezéséért, beleértve a tanárok alkalmazását is. A legfőbb kihívások az állami decentralizációval és deregulációval, valamint az iskolavezetés proaktív szerepének fokozása iránti érdeklődéssel függenek össze.

Mind az adminisztratív feladatoknak a minisztériumról a prefektúrákra való átruházása, mind a prefektúrák és az iskolák közötti kapcsolat megteremtése jelentős problémákat hozott felszínre.

Az az oktatási gyakorlat, hogy minden egyes változatáshoz az állam engedélyét kell kérni, meggátolta a helyi kezdeményezések kialakulását.

A spanyol Educación General Básica a reformot megelőzően a 14 éves korig tartó iskolaköteles idő egészét magában foglalja. Több tagállamban az iskola előtti nevelés és az alapfokú oktatás egészét két vagy akár több ciklusra bontják. Belgiumban a hatéves alapfokú oktatás három, éves szakaszból áll. Olaszországban az ún. Scuola Elementare két ciklusra oszlik.

A kormányzat meglehetősen lassan vezeti be az újításokat helyi szinten. Az igazgatók hagyományosan a központban meghozott intézkedések végrehajtói.

Görögök az oktatási programban

Semmiféle speciális képzésben nem vettek részt. Regionális szinten nevezik ki őket, ám a kiválasztási folyamatban részt vehetnek a helyi közösségek, szülői szervezetek, delegált tanárok is. Az iskolákban az igazgatók hatásköre csak a fegyelmi kérdésekre és az iskolai tevékenységek koordinálására terjedt ki.

Számos kísérlet történt a hagyományokkal való szakításra, de a rendszer rendkívül ellenállónak bizonyult. Ez nem jelenti azt, hogy a döntéshozók ne lennének tisztában azokkal a kihívásokkal, amelyek a fiatalokat a gyorsan változó világra felkészíteni hivatott iskolákkal szemben megfogalmazódnak, vagy hogy ne vennének tudomást az igazgatók és más oktatási szereplők hatáskörének növelésére irányuló kísérletekről.

A minisztérium a nagyobb autonómiára és felelősségre való törekvés jegyében egyre inkább egyfajta menedzseri szemléletet vár el az igazgatóktól, szemben az oly sokáig betöltött végrehajtói-hivatalnoki szerepkörrel.

Görögök az oktatási programban

Az oktatáspolitika fő irányai Az as években elfogadott kormányzati rendelkezések az iskolairányítás különböző aspektusainak decentralizációját eredményezték.

A törvény magyarázata kiemelte a decentralizáció fontosságát - a jogszabály egyes rendelkezésének értelmében bizonyos források, illetve hatáskörök a prefektúrákhoz kerültek. Ezenfelül köztestületekre ruházták az iskolai vagyon kezelői és tulajdonjogát. A média és az oktatási szereplők üdvözölték az új szabályozást, amelynek gyakorlati alkalmazása nehéznek bizonyult.

Ez nem csupán az oktatásra, de a görög közigazgatás minden szférájára igaz.

Elemzés a görög felsõoktatás egy jellemzõnek hitt sajátosságáról Bevezetés Az as tanévben elnyertünk egy TEMPUS-ösztöndíjat az Athéni Egyetemre, ahol Fokasz Nikosz javaslatára - akkori kutatási témánkhoz részben kapcsolódva - a görög felsõoktatással kezdtünk foglalkozni. Még pontosabban azzal a kérdéssel, hogy Görögországnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása milyen módon és milyen mértékben érintette a görög felsõoktatás finanszírozását. A téma rendkívül érdekesnek bizonyult.

Mint azt számos, görög bináris opciók érdeklik által folytatott kutatás kimutatja Kazamias and Kassotakis,a központosított struktúrák ellenálltak a változásnak.

Érdekes megemlíteni, hogy az egyik tanulmány szerint a közigazgatás centralizációja az es évek elején sokkal szembetűnőbb volt, mint bármikor a korábbi évtizedekben Sotiropoulos, Számos széles körű részvételre épülő igazgatási forma jött létre, ám ez nem jelentette azt, hogy lehetővé vált volna az iskolák vagy a helyi szervek érdemi részvétele az oktatáspolitika kialakításában.

Görögország | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A kulcsszereplők szülők, tanárok, helyi közösségek helyzete, szerepe rendkívül korlátozott maradt, az igazgató ugyanaz a lényegi hatalom nélküli hivatalnok maradt, mint korábban. Az es években ismét felmerült az igény a valódi decentralizációra, illetve arra, hogy a régiók és maguk az iskolák lényegi hatáskörökhöz jussanak Markou,Andreou and Papakonstantinou,Kazamias and Kassotakis, Az újabb oktatási szabályozás néhány vonatkozásban megkísérelt jogköröket átruházni a régiókra, az iskolákra.

Ajánlásokat fogalmazott meg az iskolai belső értékelésre is, ami jelentős mértékben hozzájárult az iskolaigazgatók kötelezettségeinek újrafogalmazásához. Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy az iskolai belső értékelés irányába való elmozdulás nem más, mint tudatos keresni bitcoin naptól a - szigorú morális és politikai kontrollszerepet betöltő, évi gyakorlat után elvetett - külső iskolafelügyeleti rendszer felélesztésének megakadályozására.

Felismerve, hogy gondot jelentett a pénzek továbbítása a prefektúrákról az egyes iskolákhoz, a kormány indítványozta az 54 prefektúra 13 - egy-egy új igazgató vezette - csoportba való szervezését.

Az új tervek szerint az oktatás egész igazgatási rendszerét decentralizálják a nagyobb hatékonyság érdekében.

Jelenlegi hely

Fontos megjegyezni, hogy amint azt a mellékelt esettanulmányok is mutatják némely iskola jelentős tapasztalatokat gyűjtött a görög vagy európai uniós forrásokból finanszírozott nemzeti, illetve nemzetközi projektek iskolai költségvetéseinek kezelésében. A tantervvel kapcsolatban a minisztérium három dimenziót különböztetett meg: az európai, a nemzeti és a helyi dimenziót. Egyensúlyt kell találni a helyi érdekek beemelése és az európai uniós harmonizáció között is.

Görögök az oktatási programban

Felismerték azt is, hogy a felső középfokú iskolákban új kurzusokkal, tantárgyakkal kell bővíteni a tantervet. Minden egyes kurzushoz új tankönyveket kellett íratni, és új vizsgákat kellett bevezetni. A es évi költségvetésben a központi kormány forrásokat különített el a műszaki és szakközépiskolák tantervének modernizálására, csakúgy, mint a vizsgák anyagának csökkentésére.

Feltételrendszer Mint korábban említettük, a központi kormány teljes hatáskörrel rendelkezik az iskolák munkaerő-gazdálkodásának tekintetében. Az iskolaigazgatókat a prefektúrák nevezik ki négyéves időszakra. A kinevezést a minisztérium hagyja jóvá. A kiválasztás és a kinevezés elsődleges szempontjai: a jelentkező tanári kompetenciája, képesítése, illetőleg munkaviszonyának hossza.

  1. Hogyan lehet pénzt keresni az interneten a webhelyén
  2. Но Хедрон исчез.
  3. Proft stratégia bináris opciókhoz
  4. Но чтоб увидеть по-настоящему серьезные изменения, нам надо зайти куда дальше - я сейчас ускорю темп.
  5. Некоторое время они лежали и толковали о том, что им сегодня встретилось, о тайне, которая витала над всем происходящим, о множестве различий двух таких разных культур, к которым они принадлежали.

Általános gyakorlat szerint az igazgatóhelyettesek folyamodnak azért, hogy felkerüljenek a prefektúra által összeállított, igazgatójelölteket tartalmazó listára. Hivatalos, szakszerű igazgatóképzés tárgyában mind ez ideig nem született intézkedés. Az igazgatók önértékelés iránti érdeklődése és az új kormányzati ajánlások nyomán a Görög Nyílt Egyetem levelező iskolairányítási kurzusokat indított igazgatók, tanárok, és más érdeklődő iskolai alkalmazottak számára.

Az igazgatók és helyetteseik kötelezettségeit törvény írja elő. Görögök az oktatási programban jó része adminisztratív jellegű. Az igazgatóknak biztosítaniuk kell az alábbi központi kívánalmak teljesítését: - különböző iskolai tevékenységek koordinálása, - helyi és regionális szinten az iskolai személyzet képviselete, - a tanulók és a dolgozók adatainak kezelése, - az iskola fizikai Görögök az oktatási programban épületek, felszerelések, berendezések irányítása, - az iskola költségvetésének kezelése.

Érdemes rámutatni, hogy a költségvetés csupán az épületek állagmegóvását és egyes diáktevékenységek finanszírozását érinti. A helyi önkormányzatok közvetlen szerephez jutnak az iskola fenntartásában, ellenőrzik a financiális források útját, és korlátok közé szorítják az igazgató hatáskörét. Az igazgatóktól általában elvárják, hogy rendszeres oktatási tevékenységet folytassanak.

Minden iskolában létezik egy Pedagógus Tanács, amely a diákok fegyelmi ügyeivel, illetve a napi problémákkal kapcsolatban jár el. Az ös rendelkezés értelmében a szülők minden iskolában létrehozhatják szervezeteiket, és ezeken keresztül korlátozott mértékben beleszólhatnak az iskola irányításának egyes kérdéseibe.

A szülők szervezetének egy képviselője az igazgató, az igazgatóhelyettes és a diákképviselő mellett részt vehet az Iskolatanácsban, amely a napi feladatok pl. Az igazgatóból, a helyi közösség képviselőjéből pl.