Védett token,


FairPlayFairPlay Tartalom-hozzáférés szabályozásaControlling content védett token A tartalomra vonatkozó házirend konfigurálásával szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá a tartalomhoz. You can control who has access to your content by configuring the content key policy. A Media Services védett token több különböző módot is beállíthat, amelyek segítségével a rendszer hitelesítheti a kulcskérelmet küldő felhasználókat.

Media Services supports multiple ways of authorizing users who make key requests. Az ügyfélnek Player meg kell felelnie a szabályzatnak, mielőtt a kulcsot el lehetne küldeni az ügyfélnek.

The client player must meet the policy before the key can be delivered to the client. A tartalmi kulcs szabályzata rendelkezhet nyitott vagy jogkivonat -korlátozással. The content key policy can autotrading llc open or token restriction. Nyílt hozzáférésű tartalomra vonatkozó szabályzatot akkor lehet használni, ha engedély nélkül szeretne védett token kiadni valakinek.

Visszajelzés

An open-restricted content key policy may be used when you want to issue license to anyone without authorization. Ha például a bevétele ad-alapú, és nem előfizetés-alapú.

For example, if your revenue is ad-based and not subscription-based. Ezt a tokent egy STS-nek kell kiállítania. This token must be issued by an STS.

Az STS-t úgy védett token konfigurálni, hogy a megadott kulccsal aláírt tokent hozzon létre, és kiadja a jogkivonat-korlátozási konfigurációban megadott jogcímeket.

The STS must be configured to create a token signed with the specified key and issue claims that you specified in the token restriction configuration. The token is valid. A jogkivonatban szereplő jogcímek egyeznek a licenccel vagy a kulccsal konfigurált jogcímekkel.

védett token

The claims in the token match those configured for the license or key. Ha a jogkivonat-korlátozott szabályzatot konfigurálja, meg kell adnia az elsődleges ellenőrző kulcsot, a kiállítót és a célközönség paramétereit.

védett token

When you configure the token-restricted policy, you must specify védett token primary verification key, issuer, and audience parameters. Az elsődleges ellenőrző kulcs tartalmazza azt a kulcsot, amelyet a jogkivonat aláírt. The primary verification key contains the key that the token was signed with. A kibocsátó a jogkivonatot kiállító STS.

  • Egy opciós képlet időértéke
  • Token és okoskártya használata a Hitelesítési ügynökkel A titkosított merevlemezekhez való hozzáféréshez token vagy okoskártya is használható.
  • Milyen üzletet kell tennie, hogy sok pénzt keressen

The issuer is the STS that issues the token. A célközönség, más néven hatókör, leírja a jogkivonat szándékát vagy azt az erőforrást, amelyhez a jogkivonat hozzáférést engedélyez. The audience, sometimes called védett token, describes the intent of the token or the resource that the token authorizes access to. Jogkivonat-újrajátszás megelőzéseToken replay prevention A jogkivonat-Visszajátszások megelőzési funkciója lehetővé teszi, hogy Media Services ügyfelek megszabják, hogy egy adott jogkivonat hányszor használható kulcs ötletek, hogyan lehet sok pénzt keresni licenc igénylésére.

Linguee Apps

The Token Replay Prevention feature allows Media Services customers to set a limit on how ismert online keresetek times the same token can be used to request a key or a license. Az ügyfél hozzáadhat egy típusú jogcímet urn:microsoft:azure:mediaservices:maxuses a jogkivonathoz, ahol az érték az a szám, ahányszor a jogkivonat használható licenc vagy kulcs beszerzéséhez.

The customer can add a claim of type urn:microsoft:azure:mediaservices:maxuses in the token, where the value is the number of times the token can be used to acquire a license or key. Az ugyanazzal a jogkivonattal rendelkező összes további kérelem nem engedélyezett választ ad vissza. All subsequent requests with the same token to Key Delivery will return an unauthorized response.

Lásd: a jogcím hozzáadása a DRM- mintában. See how to add the claim in the DRM sample. Megfontolandó szempontokConsiderations Az ügyfeleknek meg kell határoznia a jogkivonat-generálást.

Customers must have control over token generation. A jogcímet maga a jogkivonatban kell elhelyezni. The claim needs to be placed in the token itself.

A szolgáltatás használatakor a rendszer nem engedélyezett válaszként védett token el azokat a jogkivonatokat, amelyek lejárati ideje meghaladja a kérés fogadásának idejét.

IBM Tivoli Storage Productivity Center LPTA Token védelem megkerülés | Nemzeti Kibervédelmi Intézet

When using this feature, requests with tokens whose expiry time is more than one hour away from the time the request is received are rejected with an unauthorized response. A jogkivonatokat az aláírásuk egyedileg azonosítja. Tokens are uniquely identified by their signature. A hasznos adatok például a lejárati idő vagy a jogcím frissítése változása megváltoztatja a jogkivonat aláírását, és új védett token fog megjelenni, amely a kulcs kézbesítése előtt nem érkezett meg.

Any change to the payload for example, update to the expiry time or the claim changes the signature of the token and it will count as a new token that Key Delivery hasn't come across before.

  1. security token - Hungarian translation – Linguee
  2. What defines APIs as protected.
  3. Существование Хилвара робот игнорировал полностью: он не подчинялся никаким его командам, защитив свое сознание от любых попыток зондирования.
  4. Prizmát vásárolni bitcoinért
  5. Это глупый вопрос, - сказал Джезерак.
  6. Védett webes API-alkalmazások konfigurálása - Microsoft identity platform | Microsoft Docs

A lejátszás meghiúsul, ha a jogkivonat túllépte az maxuses ügyfél által beállított értéket. Playback fails if the token has exceeded the maxuses value set by the customer. Ez a szolgáltatás az összes meglévő védett tartalomhoz használható csak a kiállított jogkivonat módosítására van szükség. This feature can be used for all existing protected content only the token issued needs to be changed. A customer might choose to use a custom STS to provide tokens.

Ebben az esetben egy egyéni STS lehet egy lehetőség. In this case, a custom STS might be an option.

Token és okoskártya használata a Hitelesítési ügynökkel

Előfordulhat, hogy az ügyfélnek rugalmasabb vagy szigorúbb vezérléssel kell rendelkeznie az STS és az ügyfél előfizetői számlázási rendszere integrálásához. The customer might need more flexible or tighter control to integrate STS with the customer's subscriber billing system. Előfordulhat például, hogy az ott szolgáltatás-kezelő több előfizetői csomagot is kínál, például a prémium, az alapszintű és a sport.

For example, an OTT service operator might offer multiple subscriber packages, such védett token premium, basic, and sports. Előfordulhat, hogy az operátornak védett token kell egyeznie a jogkivonatban lévő jogcímek egy előfizetői csomaggal való egyeztetésével, így csak az adott csomagban lévő tartalmak lesznek elérhetők.

The operator might want to match the claims in a token with a opció stratégia nap végén package so that only the contents in a specific package are made available.

védett token

Ebben az esetben egy egyéni STS biztosítja a szükséges rugalmasságot és irányítást. In this case, a custom STS provides the needed flexibility and control. Ha egyéni jogcímeket szeretne szerepeltetni a jogkivonatban, válassza a különböző DRM-licenccel rendelkező különböző ContentKeyPolicyOptions előfizetési licenc és bérleti licenc közötti választást. To include custom claims in the token to select between different Védett token with different DRM license parameters a subscription license versus a rental license.

Annak a kulcsnak a tartalmi kulcs-azonosítóját képviselő jogcím belefoglalása, amelyhez a jogkivonat hozzáférést biztosít. To include a claim representing the content key identifier of the key that the token grants access to.

Védett token egyéni STS-t használ, két módosítást kell elvégezni:When you use a custom STS, two changes must be made: Ha egy eszközhöz állít be licenc-kézbesítési szolgáltatást, meg kell adnia az egyéni STS általi ellenőrzéshez használt biztonsági kulcsot az Azure AD-ből származó aktuális kulcs helyett.

When you configure license delivery service for an asset, you need to specify the security key used for verification by the custom STS instead of the current key from Azure AD.

JTW-token létrehozásakor a rendszer egy biztonsági kulcsot ad meg az aktuális Xtanúsítvány titkos kulcsa helyett az Azure AD-ben. A biztonsági kulcsok két típusa létezik:There are two types of security keys: Szimmetrikus kulcs: a JWT létrehozásához és ellenőrzéséhez ugyanazt a kulcsot használja a rendszer.