Token hivatkozás, Űrlap - inNOVA Portál


Identifies the intended recipient of the token. Az alkalmazásnak ellenőriznie kell ezt az értéket, és el kell utasítania a jogkivonatot, ha az érték nem egyezik.

ESEMÉNYEK |

Your app should validate this value, and reject the token if the value does not match. Identifies the security token service STS that constructs and returns the token, and the Azure AD tenant in which the user was authenticated.

Ha a jogkivonatot a v 2. If the token was issued by the v2. Az a GUID, amely azt token hivatkozás, hogy token hivatkozás felhasználó egy Microsoft-fiók vásárló felhasználója d-6cc5b-bab66dad. The GUID that indicates that the user is a consumer user from a Microsoft account is d-6cc5b-bab66dad.

Az alkalmazásnak a jogcím GUID részét kell használnia, hogy korlátozza azon bérlők készletét, amelyek be tudnak jelentkezni az alkalmazásba, ha vannak ilyenek. Your app should use the GUID portion of the claim to restrict the set of tenants that can sign in to the app, if applicable.

Records the identity provider that authenticated the subject of the token. Ez az érték megegyezik a kiállítói jogcímek értékével, kivéve, ha a felhasználói fiók nem ugyanabban a bérlőben található, mint a kiállító — vendég.

Lekérdezés másik lekérdezésbe vagy kifejezésbe ágyazása segédlekérdezéssel - Access

This value is identical to the value of the Issuer claim unless the user account not in the same tenant as the issuer - guests, for instance. Ha a jogcím nem létezik, az azt jelenti, hogy a értéke használható iss.

további jövedelem otthon jelzi a bináris opciókat, mi ez

If the claim isn't present, it means that the value of iss can be used instead. A szervezeti környezetben használt személyes fiókok esetében például egy Azure AD-bérlőnek meghívott személyes fiók a idp jogcím "Live. For personal accounts being used in an organizational context for instance, a personal account invited to an Azure AD tenantthe idp claim may be 'live.

bináris opciók gyors stratégia hol lehet pénzt keresni az elektronikus pénz cseréjén

Fontos megjegyezni, hogy egy erőforrás még a token elutasítása előtt is elutasítja a jogkivonatot — Ha például a hitelesítés változására van szükség, vagy a rendszer jogkivonat-visszavonást észlelt. It's important to note that a resource may reject the token before this time as well - if, for example, a change in authentication is required hogyan lehet pénzt keresni egy napon a token revocation has been detected.

Az engedélyezési kódok hitelességének ellenőrzéséhez használható.

Űrlap - inNOVA Portál

It can be used to validate the authenticity of an authorization code. Az érvényesítés végrehajtásáról az OpenID Connect specifikációjában olvashat bővebben.

For details about performing this validation, see the OpenID Connect specification. A hozzáférési token hitelességének ellenőrzéséhez használható.

lehetséges-e stabil jövedelmet szerezni a bináris opciókból? binomiális bináris opciók hivatalos honlapja

It can be used to validate the authenticity of an access token. Token hivatkozás internal claim used by Azure AD to record data for token reuse.

Figyelmen kívül kell token hivatkozás. Should be ignored. The primary username that represents the user. Ez lehet egy e-mail-cím, telefonszám vagy egy általános Felhasználónév megadott formátum nélkül. It could be an email address, phone number, or a generic username without a specified format. Az értéke változtatható, és idővel változhat. Its value is mutable and might change over time.

Mivel ez az érték változhat, nem használható az engedélyezési döntések elvégzéséhez.

hogyan lehet pénzt keresni a blockcan-en a bitcoinok gyors keresésének módjai

Since it is mutable, this value must not be used to make authorization decisions. The profile scope is required to receive this claim.

Token és okoskártya használata a Hitelesítési ügynökkel

The email claim is present by default for guest accounts that have an email address. Az alkalmazás kérheti az e-mail-jogcímet a felügyelt felhasználók számára az erőforrással megegyező bérlőtől a email választható jogcím használatával. Your app can request the email claim for managed users those from the same tenant as the resource using the email optional claim. On the v2.

Az e-mail-jogcím csak a felhasználó profiljának adataiból származó címezhető leveleket támogatja. The email claim only supports addressable mail from the user's profile information. The name claim provides a human-readable value that identifies the subject of the token. Az érték nem garantált, hogy egyedi, megváltoztathatatlan, és csak megjelenítési célokra használható.

The value isn't guaranteed to be unique, it is mutable, and it's designed to be used only for display token hivatkozás. Ha nem egyezik, az pénzkereső oldal el kell utasítania a jogkivonatot. If it does not match, your application should reject the token. The immutable identifier for an object in the Microsoft identity system, in this case, a user account.

Ez az azonosító egyedileg azonosítja a felhasználót az alkalmazások között — két különböző alkalmazás, amely ugyanazon a felhasználón jelentkezik be, ugyanazokat az értékeket kapja meg a oid jogcímben.

This Token hivatkozás uniquely identifies the user across applications - two different applications signing in the same user will receive the same value in the oid claim. A Microsoft Graph id egy adott felhasználói fiókhoz tartozó tulajdonságként adja vissza ezt az azonosítót. The Microsoft Graph will return this ID as the id property for a given user account. Mivel a oid lehetővé teszi, hogy több alkalmazás is összekapcsolja a felhasználókat, a profile hatókörnek meg kell kapnia a jogcímet.

Because token hivatkozás oid allows multiple apps to correlate users, the profile scope is required to receive this claim. Vegye figyelembe, hogy ha egyetlen felhasználó több bérlőn is létezik, akkor a felhasználó minden bérlőn egy másik objektumazonosítót fog tartalmazni — ezeket a rendszer akkor is különböző fiókoknak tekinti, ha a felhasználó ugyanazzal a hitelesítő adatokkal jelentkezik be az egyes fiókokba.

Note that if a single user exists in multiple tenants, the user will contain a different object ID in each tenant - they're considered different accounts, even though the user logs into each account with the same credentials.

A oid jogcím egy GUID azonosító, és nem használható fel újra. The oid claim is a Pénzt keresni egy gyorsétterem hálózatban and cannot be reused.

The set of roles that were assigned to the user who is logging in. Token hivatkozás internal claim used by Azure to revalidate tokens. The principal about which the token asserts information, such as the user of an app. Ez az érték nem módosítható, és nem rendelhető hozzá újra, és nem használható újra.

Oldaltérkép

This value is immutable and cannot be reassigned or reused. The subject is a pairwise identifier - it is unique to a particular application ID. Ha egyetlen felhasználó két különböző alkalmazásba jelentkezik be két különböző ügyfél-azonosítóval, akkor ezek az alkalmazások két különböző értéket kapnak a tulajdonos jogcímek számára. If a single user signs into two different token hivatkozás using two different client IDs, those apps will receive two different values for the subject claim.

Az architektúra-és adatvédelmi követelményektől függően ez lehet vagy nem kívánatos. This may or may not be wanted depending on your architecture and privacy requirements. Munkahelyi és iskolai fiókok esetén a GUID az a szervezet, amelyhez a felhasználó tartozik.

A személyes fiókok esetében az érték a következő: d-6cc5b-bab66dad. For personal accounts, the value is d-6cc5b-bab66dad.

hogyan lehet most könnyű pénzt keresni megbízható bitcoin pénztárca

Provides a human readable value that identifies the subject of the token. Ez az érték egy adott időpontban egyedi, de az e-mailek és más azonosítók újból felhasználhatók, ez az érték más fiókokban is újra szerepelhet, ezért csak megjelenítési célokra használható.