Kockázatkezelés a kereskedelemben


Összefoglalás I Az e-kereskedelem áruknak és szolgáltatásoknak az interneten vagy más online kommunikációs hálózatokon keresztül történő adásvételét jelenti.

Az Európai Unió ösztönzi az elektronikus kereskedelmet, hogy annak révén a vállalkozások és a fogyasztók ugyanúgy tudjanak nemzetközi viszonylatban az interneten venni és eladni, mint a helyi piacon.

Kockázatkezelés a nemzetközi üzleti növekedés érdekében | Euler Hermes

A legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák szerint folyamán az EU területén működő vállalkozások közül minden ötödik végzett elektronikus értékesítést. A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt. II Amennyiben az árukat és szolgáltatásokat határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakció útján értékesítik, a tagállamok feladata a héa és a vámok beszedése.

Ennek hiányosságai mind a tagállamok, mind az Unió költségvetését kedvezőtlenül érintik. A Bizottság ellenőrzéseket hajt végre a beszedett héa és vámok tekintetében. Szintén a Bizottság feladata a vám- és adópolitikák, valamint az e területekre vonatkozó stratégiák és jogszabályok kidolgozása.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal felelős az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció és egyéb bűncselekmények kivizsgálásáért. III Az ellenőrzést az indokolta, hogy a határokon átnyúló kereskedelem esetében fennáll a szabálytalanságok kockázata a héa és a vámok beszedése terén.

MeRSZ online okoskönyvtár

Bár a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a be nem szedett héa összegéről, a Bizottság úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet. IV Megvizsgáltuk a határokon átnyúló internetes termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámilletékek rendszerét.

Górcső alá vettük ezenkívül a határokon átnyúló e-kereskedelmi szolgáltatások után fizetendő héa kiszabásának és beszedésének elején hatályba lépett, új rendszerét is.

kockázatkezelés a kereskedelemben

a leggyorsabb kereset az interneten Végezetül áttekintettük a Bizottság javaslatait kockázatkezelés a kereskedelemben a Tanács által a V Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az kockázatkezelés a kereskedelemben terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és kockázatkezelés a kereskedelemben, és hogy a tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e ezek maradéktalan beszedésének biztosítását az e-kereskedelem terén.

VI Megállapítottuk, hogy — bár a közelmúltban történtek pozitív fejlemények — az Unió nem kínál megoldást az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedésével kapcsolatos valamennyi kihívásra. VII A következőket állapítottuk meg: a szabályozási keret a legtöbb tekintetben megfelel az OECD és a WCO által támogatott nemzetközi legjobb gyakorlatnak; a ben hatályba lépő új rendelkezések törekszenek a jelenlegi keret néhány hiányosságának megszüntetésére, de az alulértékelés problémája még megoldásra vár; nem használják ki teljes mértékben az uniós tagállamok közötti és a nem uniós országokkal kötött igazgatási együttműködési megállapodásokat; a tagállami adóhatóságok által végzett ellenőrzések nem kielégítőek, a Bizottság ellenőrzései pedig elégtelenek; hiányosságok mutatkoznak a jelenlegi vámkezelési rendszerekben, és fennáll a kockázata annak, hogy az Unió nem tudja megakadályozni a folyamatban részt vevő közvetítők visszaéléseit; nem eredményes a héa és a vámok beszedésének végrehajtása.

VIII Az igazgatási együttműködési megállapodások erőteljesebb alkalmazása, a kontrollok eredményességének javítása, valamint a behajtási folyamat és a szabályozási keret eredményesebbé tétele érdekében ajánlásokat intézünk a Bizottsághoz és a tagállamokhoz. A tagállamok: küldjenek időben visszajelzést az Eurofisc rendszerében a többi tagállamtól érkező figyelmeztetésekről; fokozzák a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben nyilvántartott kereskedőkre és a távértékesítőkre irányuló ellenőrzési tevékenységüket; körültekintően ellenőrizzék, hogy a kereskedők betartják-e az Unión belüli szolgáltatásnyújtásra vonatkozó új, 10  eurós küszöbértéket.

Bevezetés 01 Az elektronikus kereskedelem e-kereskedelem áruk és szolgáltatások vállalkozások, háztartások, magánszemélyek vagy magánszervezetek közötti adásvétele interneten vagy más számítógépes online távközlési hálózatokon keresztül bonyolított elektronikus tranzakciók útján 1. A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt 2.

A héa és a vámok beszedésének hiányosságai a tagállamok és az Unió költségvetésére is kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Feladatai közé tartozik a vámunió fejlesztése és irányítása, valamint az Unió egészére kiterjedő adópolitika kidolgozása. A főigazgatóság jogalkotási és stratégiai kezdeményezéseket dolgoz ki, és koordinálja a tagállamok közötti együttműködést és információcserét.

Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedése: a jelenlegi uniós intézkedések 08 Az uniós vámjogszabályokat általánosságban az Uniós Vámkódex 3 UCC állapítja meg, míg a héát a héairányelv 4 szabályozza. Az Unióban jelenleg eltérő szabályok vonatkoznak az áruk és a szolgáltatások e-kereskedelmére kivetett héa beszedésére. Ez azt jelenti, hogy bizonyos értékesítési küszöbértékig általában kockázatkezelés a kereskedelemben, egyes tagállamokban   euró a kereskedő a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam héakulcsát alkalmazza 5.

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

E küszöbérték felett a kereskedőnek héaalanyként regisztrálnia kell magát a rendeltetési hely szerinti tagállamban és annak héakulcsát kell alkalmaznia így egyben eleget kell tennie valamennyi vonatkozó jelentéstételi és megfelelési kötelezettségnek. Vámmentesség vonatkozik a  eurót meg nem haladó, úgynevezett elhanyagolható értékű árukra kis értékű küldeményekami azt jelenti, hogy a behozatalt nem terheli vámilleték 6.

Az elhanyagolható értékű árukra héamentesség is vonatkozik — a 22 eurót egyes tagállamokban 10 eurót meg nem haladó értékű termékek után nem kell hozzáadottérték-adót fizetni a behozatalkor 7.

kockázatkezelés a kereskedelemben

A rendeltetési hely elve óta vonatkozik az Unión kívüli országokból uniós fogyasztóknak nyújtott digitális B2C szolgáltatásokra. Korábban az ilyen szolgáltatásokra a szállító székhelye szerinti ország héakulcsát kellett online kereseti betét. Az azonosítót kiadó tagállam ezután minden fogyasztás helye szerinti tagállamnak továbbítja a vonatkozó héa összegét.

  1. 12/ sz. különjelentés: Az adócsalás kockázata az elektronikus kereskedelemben
  2. Internetes munkabefektetés
  3. Üzleti tervezés | Digitális Tankönyvtár
  4. ​Forex kockázatkezelés és kockázatmenedzsment
  5. Kereset az interneten 5 százaléktól
  6. Kérjen árajánlatot!
  7. Nemzetközi opciós piacok
  8. Kereskedelmi pénzügyi kockázat | Kockázatkezelés | SGS Magyarország

A szűkített egyablakos ügyintézés hatóköre mind az Unióban, mind az azon kívüli országokban nyilvántartásba vett kereskedőkre kiterjed Your pocket guide to VAT on digital e-commerce Rövid útmutató a digitális e-kereskedelemre alkalmazandó héáról című műve alapján. Az e-kereskedelem után felszámítandó hogyan lehet pénzt keresni videókért és vámok beszedését szolgáló jelenlegi intézkedések kockázatai 14 A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a héaveszteségről, a Bizottság azonban úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet.

A  — Különösen nagy kockázatot jelentenek az Unión kockázatkezelés a kereskedelemben, digitális úton nyújtott szolgáltatások, mivel esetükben nem kerül sor fizikai határátlépésre, és ezért nem vonatkoznak rájuk az Unióba érkező áruk esetében alkalmazott ellenőrzések. A szolgáltatások Unión belüli kereskedelme héaköteles, és a tagállamoknak tisztában kell lenniük az ilyen ügyletek létezésével, hogy megfelelően ki tudják vetni az adókat.

A rendszer a kereskedők önkéntes együttműködésére támaszkodik 16 Az egyik általános kockázat — az uniós és nem uniós kereskedők által értékesített áruk és szolgáltatások tekintetében egyaránt — abban rejlik, kockázatkezelés a kereskedelemben a meglévő rendszer lényegében azon alapul, hogy a kereskedők hajlandóak-e regisztrálni és megfizetni a héát.

A tagállamok saját joghatóságukon kívül nem rendelkeznek végrehajtási hatáskörrel, különösen a nem uniós kereskedők vonatkozásában. Ez megnehezíti számukra, hogy biztosítsák a héa maradéktalan kockázatkezelés a kereskedelemben az áruk és szolgáltatások végső célországában.

A jogi keretben és az együttműködési mechanizmusokban rejlő kockázatok 17 Fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- és vámhatóságai nem veszik igénybe az igazgatási együttműködési megállapodásokat, hogy információt kérjenek attól az országtól országoktólahol a szállítót nyilvántartásba vették vagy azonosították. Ilyen információcsere hiányában a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- illetve vámhatóságai nehezen tudják észlelni a meg nem adóztatott tranzakciókat.

Ezenfelül a héainformációcsere-rendszer — a tagállamokban nyilvántartott társaságok héaazonosító számainak érvényességére, valamint az Unión belüli adómentes értékesítésekre vonatkozó héainformációkat továbbító elektronikus hálózat — hatóköre nem terjed ki a B2C ügyletekre. Szabálytalansági kockázatok 19 A kereskedők együttműködésére való támaszkodás miatt a rendszer védtelen a szabálytalanság különböző formáival szemben. A távértékesítési rendszer esetében fennáll például a kockázat, hogy a szállítók nem regisztráltatják magukat a rendeltetési hely kockázatkezelés a kereskedelemben tagállamban, ha értékesítésük meghaladja a vonatkozó küszöbértéket.

kockázatkezelés a kereskedelemben

A tagállamok által alkalmazott bináris opciók 0 100 közötti különbségek szintén csalásra ösztönözhetnek a távértékesítés kapcsán: előfordulhat, hogy a szállítók nem jelentik be maradéktalanul az értékesítést terhelő héát, hogy a küszöbérték alatt maradva elkerüljék a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazandó magasabb héa felszámítását.

Így az alacsonyabb héakulcsot használó tagállamokban székhellyel rendelkező szolgáltatók méltánytalanul alacsonyabb árat kínálhatnak a magasabb héakulcsot alkalmazó tagállamoknál, ami a nemzeti költségvetések számára is bevételkiesést eredményez. Még ha nyilvántartásba is vetetik magukat valamely azonosítót kiadó tagállamban, akkor is fennáll annak a kockázata, hogy kevesebb héát vallanak be, vagy semennyit sem.

kockázatkezelés a kereskedelemben

Ez csökkenti a nemzeti költségvetési bevételeket, és lehetővé teszi a nem kockázatkezelés a kereskedelemben szállítók számára, hogy alákínáljanak az Unióban bejegyzett szállítóknak. A javaslat az uniós digitális egységes piacra vonatkozó stratégia keretébe illeszkedik. Az első héareformok Az ellenőrzés hatóköre és módszere 23 Az ellenőrzés azt értékelte, hogy a Bizottság és a tagállamok hatékonyan kezelik-e azokat a kihívásokat, amelyekkel a tagállamok az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa superbury bináris opciók vámok helyes összegeinek beszedése során szembesülnek.

Elsősorban a következőket vizsgáltuk: A Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére? A tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok maradéktalan beszedésének biztosítását?

Az országokat a következő kockázati kritériumok alapján választottuk ki: i. Az e-kereskedelem különösen sérülékeny a nem uniós szállítók visszaéléseivel szemben, ami hátrányos helyzetbe hozza az uniós kereskedőket.

Az ilyen szabálytalanságok közvetlenül érintik a tagállamok és az Európai Unió költségvetését azáltal, hogy csökkentik a tagállamok pénzt keresni 30 perc alatt. Ezenkívül közvetetten a tagállamok héaalapú kockázatkezelés a kereskedelemben is hatással vannak, továbbá torzítják az kockázatkezelés a kereskedelemben versenyfeltételeket a belső piacon.

Megvizsgáltuk a határokon átnyúló termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámok beszedését is. Végezetül áttekintettük a Bizottság új javaslatait és a Kockázatkezelés a kereskedelemben által az e-kereskedelmi csomag után, Mérlegeltük az e-kereskedelmi héacsomaggal kapcsolatos, az ellenőrzésünk végét követően hatályba lépő jogszabályi változások várható hatását is. Hogy átfogó képet nyerjen az Unió helyzetéről, a 2. A felmérés referenciaéve volt, hatóköre a szűkített egyablakos ügyintézés uniós és Unión kívüli rendszerére, valamint az Unión belüli és kívüli termékértékesítésre egyaránt kiterjedt.

Áttekintettük a Bizottság által az e-kereskedelmi csomag keretében benyújtott jogalkotási javaslatokat is; a kiválasztott tagállamokban értékeltük, hogy: i. Elemzésünk a tagállamok által az e-kereskedelemről készített felmérésre adott válaszokon, a tagállami adó- és vámhatóságok szakértőivel folytatott interjúkon, valamint az e-kereskedelemmel kapcsolatos tranzakciókból vett mintákon alapul.

Online üzlet és marketing - Kockázat, kockázatkezelés - MeRSZ

Észrevételek 30 Az e-kereskedelem keretében az árukat és szolgáltatásokat távoli kockázatkezelés a kereskedelemben szállítják, és a tagállamoknak az ezen értékesítésekre vonatkozó információcsere révén ellensúlyozniuk kell azt a tényt, hogy nem rendelkeznek joghatósággal a szállítók telephelye szerinti országokban. Ezenkívül az összes rendelkezésre álló információ alapján eredményes ellenőrzéseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell a héa és a vámok maradéktalan beszedését.

A Bizottságnak ezenfelül olyan megbízható jogi keretet és kontrollrendszert is ki kell dolgoznia, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a fenti igények kielégítését, ugyanakkor összhangban áll az e-kereskedelemre vonatkozó nemzetközi legjobb gyakorlatokkal.

Nem használják ki teljes mértékben az igazgatási együttműködési mechanizmusokat A tagállamok nem használják ki a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási mechanizmusokat a nem uniós országokkal való információcserére 32 Az adó- és vámhatóságoknak az adó- és vámrendelkezések betartatása, valamint a bevételek maradéktalan beszedése érdekében információt kell cserélniük más országokkal a nemzetközi kereskedelemről.

Az igazgatási együttműködés e formáját kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásnak MAA nevezzük. Megállapítottuk, hogy a héaügyi együttműködés területén eddig csak egyetlen uniós nemzetközi megállapodást írtak alá, az Európai Unió és a Norvég Királyság között a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról létrejött megállapodást Ez a kockázatkezelés a kereskedelemben A felmérésre választ adó 20 tagállam kockázatkezelés a kereskedelemben azonban egyik sem alkalmazta azt az e-kereskedelem céljára.

Az ellenőrzésünk keretében ban felkeresett öt tagállam továbbá soha nem alkalmazta az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló OECD-egyezményt az e-kereskedelem vonatkozásában. Kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás vámügyekben 36 A vámügyek terén az Unióra nézve nincsen hatályban együttműködési és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási megállapodás a harmadik országokkal folytatandó e-kereskedelem területén.

Ez nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy a vámügyekben olyan kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási megállapodásokat alkalmazzanak, amelyek nem kifejezetten az e-kereskedelemre vonatkoznak, hanem általában a vámjogszabályok megsértésének megelőzésével, felderítésével és az ellenük folytatott küzdelemmel foglalkoznak. Kínával nem szívesen használnak ilyen információcserét az e-kereskedelem területén, mivel kicsi az esély a válaszra Információcsere hiányában azonban a fogyasztás helye szerinti tagállam vámhatóságai nem értesülnek a be nem jelentett tranzakciókról.

Nem használják ki teljes mértékben az Unión belüli igazgatási együttműködési mechanizmusokat 38 Ahhoz, hogy a tagállamok felső opció bináris opciók területükön be tudják szedni a héát, az Unión belüli kereskedelem kapcsán a más tagállamoktól kapott információkra kell hagyatkozniuk.

Ezt az információcserét a tagállamok a közigazgatási együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályi rendelkezések 17 alapján kockázatkezelés a kereskedelemben. A szabályozás az e-kereskedelem vonatkozásában a következő közigazgatási együttműködési eszközökről rendelkezik: a szűkített egyablakos ügyintézés, amely információkat tárol a regisztrált kereskedőkről és a fogyasztás helye szerinti tagállamnak nyújtott, bejelentett szolgáltatásnyújtásaikról; információcsere megkeresés alapján és információcsere előzetes megkeresés nélkül, szabványosított elektronikus űrlapok segítségével; egyidejűleg két vagy több tagállamban folytatott ellenőrzések többoldalú ellenőrzések, MLCés adótisztviselők jelenléte más tagállamokban, hogy hozzáférhessenek az kockázatkezelés a kereskedelemben dokumentációhoz, illetve részt vehessenek az ott folyó vizsgálatokban; a határokon átnyúló csalásokkal kapcsolatos célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, feldolgozására és elemzésére szolgáló decentralizált Eurofisc hálózat.

Az Eurofisc célja, hogy támogassa és elősegítse a többoldalú együttműködést a héacsalás elleni küzdelemben. A hálózat jogi személyiség nélküli együttműködési keretként működik.

DOI: Természetessé vált, hogy otthon vagy az irodában, sőt egyre inkább mobilról is online vagyunk. Az elmúlt évtizedben dinamikus fejlődés jellemezte az online tartalomszolgáltatást mind mennyiségi, mind minőségi oldalon.

Szűkített egyablakos ügyintézés MOSS 39 A szűkített egyablakos ügyintézés az Unión belül és az Unió számára e-kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó kereskedők számára a kereskedelmi eljárások egyszerűsítését célzó intézkedés. A rendszerben történő regisztráció tehát önkéntes. Az uniós kereskedők a székhelyük szerinti tagállamban, illetve olyan tagállamban regisztrálhatnak az uniós szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe, amelyben állandó telephellyel rendelkeznek A nem uniós kereskedők bármely általuk választott tagállamban regisztrálhatnak a nem uniós rendszerbe.

Amennyiben a kereskedők nem vetetik magukat nyilvántartásba a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben, akkor minden olyan tagállamban regisztrálniuk kell héaalanyként, amelyben a szolgáltatásukat igénybe vevő fogyasztók állandó lakóhellyel rendelkeznek.

E-kereskedelem: még számos kihívás vár megoldásra a héa- és vámbeszedés terén

A szűkített egyablakos ügyintézés szilárd informatikai architektúrával rendelkezik 40 Amikor a tagállamok adóhatóságai problémákat tapasztalnak a szűkített egyablakos ügyintézés más tagállamok általi alkalmazásával kapcsolatban, segítséget kérhetnek a DG TAXUD informatikai szolgáltatásirányítási részlegétől ITSM.

A bejelentett problémák kapcsán kódolt hibajegyet nyitnak a Synergia nevű adatbázisban. A technikai hibaüzenet vagy az üzenet érvénytelenségére kockázatkezelés a kereskedelemben helytelen formátumára, vagy arra a tényre hivatkozhat, hogy a vonatkozó héabevallás vagy héa-azonosítószám ismeretlen.

Megállapítottuk továbbá, hogy a kapott technikai hibaüzenetre a kedvezményezettek mindaddig nem reagálnak, amíg a helyzet odáig nem fajul, hogy hibajegy lesz belőle. A tagállamok nem foglalkoznak proaktív módon a problémákkal és a technikai hibaüzenetekkel a minták kapcsán kapott eredményeket részletesebben lásd a III. Az öt felkeresett tagállam adóhatóságai az ellenőrzés során egyetértettek ezekkel a kijelentésekkel. Négy tagállam azonban úgy vélte, hogy az iránymutatás nem volt elegendő.

Az osztrák adóhatóságok szerint óta javult a rendszer működése, és a tagállamok lefedett opciók szolgálatai közötti együttműködés zökkenőmentes. Úgy vélik azonban, hogy a tagállamok nem fognak készen állni az új egyablakos ügyintézési rendszer es bevezetésére. A szűkített egyablakos ügyintézés információkat tárol a regisztrált kereskedőkről és a fogyasztás helye szerinti tagállamnak nyújtott, bejelentett szolgáltatásnyújtásaikról 45 A közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabály rendelkezik a szűkített egyablakos ügyintézés keretében nyilvántartásba vett kereskedők tevékenységének megkezdésére, módosítására és befejezésére vonatkozó információk, valamint a szolgáltatásnyújtás kapcsán az azonosítót kiadó tagállam részéről a fogyasztás helye szerinti tagállamnak a héabevallás útján bejelentett információk tárolásáról és cseréjéről A felkeresett tagállamok közül Hollandia az azonosítót kiadó tagállami minőségében hibaüzenetet küld a kereskedőnek a bevallásban helytelenül kiszámított héaösszegekről.

​A Forex piac kockázatkezelés 2020-ban

Svédországban a héabevallások az összes tagállamban alkalmazandó héamértéket megadják a kereskedőknek, és módszeresen ellenőrzik a bejelentett összegek és az alkalmazott héakulcsok következetességét. A rendszer nem blokkolja a fizetési tranzakciót, ha a héakulcs helytelen, mindössze emlékeztetőt küld a helyesbítésről.

kockázatkezelés a kereskedelemben

Ausztria úgy véli, hogy a rendszernek nem szabadna lehetővé tennie a kereskedők számára, hogy helytelen héamértéket tüntessenek fel. Amennyiben ezek az előfeltevések nem alkalmazhatók, a szolgáltatónak meg kell őriznie két 20egymásnak nem ellentmondó bizonyítékot — például számlázási vagy az internetprotokoll- IP címeket vagy banki adatokat — a fogyasztó tartózkodási helyének igazolására. Három tagállam említést tett néhány problémáról.

Kockázatkezelés

Egy másik tagállam úgy nyilatkozott, hogy jelenleg csupán egyetlen bizonyítékot használ a hely meghatározására. Egy tagállam jelentős problémákról számolt be, a fennmaradó kettő pedig nem adott választ erre a kérdésre.

A mintákon kapott összes eredményt a III. Ezek az ellenőrzések teljesebb körűek voltak az uniós, mint a nem uniós kereskedők esetében, és esetenként nem akadályozták meg a két tagállamban történő egyidejű nyilvántartásba vételt, ami torzítja az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon.

Ha a kereskedő a bevallási időszak negyedév végét követő 30 napon belül nem nyújt be bevallást, az azonosítót kiadó tagállamnak elektronikus úton emlékeztetőt kell küldenie a kereskedő bevallásbenyújtási és fizetési kötelezettségéről. Az esetleges további emlékeztetőket a fogyasztás helye szerinti tagállam küldi ki. Megállapítottuk, hogy a mintában szereplő 50 eset közül ötben a fogyasztás helye szerinti tagállam nem emlékeztette a kereskedőt arra, hogy nyújtson kockázatkezelés a kereskedelemben héabevallást.

Ha a kereskedő három egymást követő naptári negyedévben nem tesz eleget a héabevallás benyújtásával kapcsolatos kötelezettségének, az adóhatóságnak ki kell zárnia azt a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerből. Nem elégséges a tagállamok közötti információcsere 53 Az igazgatási együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályok az információcsere két típusát különböztetik meg: a megkeresésre, illetve az előzetes megkeresés nélkül történő információcserét.

Ez utóbbi lehet automatikus — például a szűkített egyablakos ügyintézésre vonatkozó, az előző szakaszban említett automatikus információcsere — vagy kockázatkezelés a kereskedelemben Amennyiben a megkeresésre történő és önkéntes információcserék együttes sokaságának elemszáma meghaladta a tízet, véletlenszerűen választottunk ki 10 tételt. Ellenkező esetben a teljes sokaságot bevontuk a vizsgálatba. A következőket állapítottuk meg: a megkeresésre történő információcseréknél az 56 ellenőrzött mintaelem közül 25 esetében fordult elő késedelem.

A többoldalú ellenőrzések nem eredményesek 60 Két vagy több tagállam megállapodhat abban, hogy összehangolt adókötelezettségi ellenőrzéseket végezzenek egy vagy több kereskedőre nézve, ha véleményük szerint az ilyen ellenőrzés eredményesebb, mint ha csak egy tagállam végezné kockázatkezelés a kereskedelemben Megállapításunk szerint ezek közül három jelenleg is folyamatban van, egy pedig az említett szempontból nagyon sikeres volt.

kockázatkezelés a kereskedelemben

Azt is megállapítottuk azonban, hogy két esetben az azonosítót kiadó tagállam megtagadta a többoldalú ellenőrzésben való részvételt. Az egyik felkeresett tagállam kijelentette, hogy az azonosítót kiadó tagállam közreműködése nélkül standard opció lehetetlen meghatározni a helyes adóalapot. Az új rendelkezések értelmében ha legalább két tagállam olyan közös, indokolással ellátott megkeresést nyújt be az azonosítót kiadó tagállamnak, amelyben feltünteti a héacsalás kockázatára utaló tényeket vagy bizonyítékokat, a megkeresett hatóság bizonyos kivételekkel nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését.

A tagállamok nem találják hasznosnak az Eurofisc keretében folytatott információcserét 65 Az Eurofisc tagállami adó- és vámigazgatási tisztviselők decentralizált hálózata, akik potenciálisan csalárd vállalkozásokról és ügyletekről cserélnek, illetve dolgoznak fel és elemeznek közösen és gyorsan célzott információkat.

EUR-Lex Access to European Union law

Jelenleg A tagállamok kétszintű visszajelzésben állapodtak meg. Az első szintű visszajelzéseket lehetőleg egy hónapon belül meg kell küldeni. A vizsgálat lezárását követően egy második szintű visszacsatolásra is sor kerül annak érdekében, hogy az információ küldője tisztában legyen a szolgáltatott információ hasznosságával.

A tagállamok azonban e ügy közül csak egyre vonatkozóan nyújtottak be visszajelzést. A tagállamok úgy vélik, hogy az Eurofisc WF5 útján a kockázati adatbázisban megosztott figyelmeztetések nem jól célzottak, nem hasznosak, illetve sikertelenek.

Megállapítottuk, hogy a tagállamok erről három alkalommal cseréltek egymás között információt, és ezek egyike nagyon hasznos volt az információt átvevő tagállam adóhatósága számára, amely egy hónapon belül visszajelzést adott. Nem ellenőrzik eredményesen a határokon átnyúló e-kereskedelmet 70 Elsősorban a tagállamok felelősek azon kontrollrendszer végrehajtásáért, amely biztosítja az uniós és nem uniós kereskedők nyilvántartásba vételét a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben.