Egységes kereskedés


Az energiacsomag fő céljai közé tartozik a versenyképesség fokozása, az ellátásbiztonság erősítése, az energiahatékonyság elősegítése, valamint a fogyasztói érdekek hatékony érvényesítése is.

egységes kereskedés

A cél egy egységes algoritmus alkalmazásával végrehajtott, európai szinten összekapcsolt, implicit kapacitás allokáció és egységes ár-alapú piac-összekapcsolás, azaz az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás single day ahead coupling - SDAC és az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás single intraday coupling - SIDC megvalósítása, az alább összefoglalt lépéseken keresztül. Ezalatt Magyarország nem vett részt semmilyen piac-összekapcsolásban.

egységes kereskedés

A projekt során kidolgozásra kerültek a piac-összekapcsolás PCR alapon történő megvalósításának IT keretei és folyamatai, mely módszer később az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás SDAC kiindulási pontjaként került meghatározásra. A 4M piac-összekapcsolás A két régió egyesítését a CACM előírása alapján áramlásalapú kapacitásszámítási módszertanon alapulva szükséges megvalósítani.

Ezzel várhatóan korábban megvalósulhat a két meglévő piacösszekapcsolás egyesítése, és így a hatékonyabb határkeresztező kapacitások kiosztása, illetve magasabb szintű társadalmi jólét.

egységes kereskedés

A Szabályozó hatóságok által kiadott tájékoztatás a következő linken érhető el itt. Az XBID tagok egy ún. Accession Stream munkacsoportot hoztak létre, egységes kereskedés minden nem XBID tag országnak lehetősége volt részt venni a csatlakozásra való felkészülése során.

egységes kereskedés

A HUPX részt vett az XBID megvalósításhoz szükséges Local Egységes kereskedés Projectet LIP 15 megalapításában a német, osztrák, cseh, román, szlovén, lengyel, bolgár és horvát felekkel együttműködve, annak érdekében, hogy a régióban bevezesse a napon belüli piac-összekapcsolást és csatlakozzon a már XBID alapokon működő országokhoz.

Piaci adatok.

egységes kereskedés